Vinterbrev Annestorpsvägens samfällighet, januari 2013

God fortsättning alla medlemmar!

Vi hoppas ni har haft en god jul och ett gott nytt år och önskar allt det bästa för 2013.

Styrelsen för Annestorpsvägens samfällighetsförening vill kort informera er om pågående och framtida aktiviteter.

Motioner inför årsstämman
Vi vill uppmana våra medlemmar att skicka in motioner till styrelsen inför kommande
årsstämma som kommer att hållas tisdagen 26 mars kl 19 i Mölndals cykelklubbs lokaler på Granitvägen 1c.
Motioner tas emot brevledes eller via mejl (styrelsens adresser och mejl finns i slutet av detta brev). Vi önskar att motioner inkommer innan januari 31.

Resultat från extra medlemsstämma
I samband med höststäddagen hölls en extra medlemsstämma för att besluta om att utöka
styrelsen med två ordinarie ledamöter (i enlighet med beslut i föregående årsstämma).
Beslutet från medlemsstämman ogiltligförklaras p.g.a. fel i röstningsförfarandet.
Beslut samt eventuellt val av nya ledamöter skjuts upp till kommande ordinarie årsstämma.

Lekplatsen
När vädret tillåter kommer vi att byta ut sanden i lekplatsen. Anledningen till detta är att
den är mycket angripen av ogräs samt i behov av att fylla på mer sand. I anslutning till att
sandbyte görs kommer vi förmodligen byta ut nuvarande fjädergungor mot ny införskaffade.

Snöskottning
För att undvika utebliven sophämtning tänk på att varje länga är ansvariga för att skotta
uppställningsplatserna för sopbehållare och även marken fram till platserna.
Byte belysningsarmatur och kablage inre gångbanan
Belysningsarmaturen kommer att bytas inom den närmaste tiden.
Kablage i marken, samt eventuellt vissa lyktstolpar, måste bytas till våren.

Bredbandsfiber
Vi håller för närvarande på att jämföra olika alternativ och har varit i kontakt med tänkbara fiberoperatörer.
Läs mer här!
Styrelsen kommer lägga fram förslag för beslut i kommande ordinarie årsstämma.

Uppdatering av hemsida
Vi överväger en uppdatering av samfällighetens hemsida för att kunna använda denna som
ett enkelt medel att kommunicera till våra medlemmar samt underlätta för medlemmarna att kunna ta del av material när så önskas. Av denna anledning skulle vi önska att ni skickar oss en mejladress per hushåll. Vänligen skicka till sekreterare@annestorp.org

Gräsklippning
Efter förra årets goda resultat av gräsklippningen överväger vi att ta tillbaka den i egen regi.
En idé är att införskaffa egen klippare samt låta flera personer i vår förening utföra arbetet – självklart mot en viss ersättning.
Vi återkommer med mer information innan mötet.

 

Vid eventuella frågor eller förslag tveka inte att kontakta oss i styrelsen.
Ordförande: Martin Nirvander, 6K, ordforande@annestorp.org
Kassör: Peter Straznyk, 10E, kassor@annestorp.org
Sekreterare: Jonas Hemström, 6J, sekreterare@annestorp.org
Suppleanter: Fredrik Lundin 4B, Mati Tiitso 16J

Med vänliga hälsningar
Annestorpsvägens samfällighetsförenings styrelse

Lämna ett svar