Postlådor

Föreningens styrelse blev sommaren 2022 informerad av PostNord att vi måste ordna utplacering av postlådor vid infarterna till respektive länga för att de i fortsättningen skall kunna dela ut post till oss.
PostNord krävde att vi var klara med uppgiften senast till slutet av 2022.

Efter diverse diskussioner, kom styrelsen fram till att föreningens anläggningsbeslut inte tillåter att vi som förening äger och underhåller postlådorna.
Det bör dock inte finnas några hinder för oss att ordna gemensamt inköp av postlådorna – postlådor som varje fastighet sedan äger och ansvarar för.
För att det skall se enhetligt ut valdes ett gemensamt inköp av samma typ av postlådor till alla.

Modellen som valdes var Flexbox Albert.

Här kommer några tips för hur postlådan skall hanteras:

 • Då postlådorna ägs av fastigheten, är det fritt att märka den som man önskar.
  Tex med ”Ingen reklam” eller sitt namn.
 • Låsen i nya postlådor kan kärva en period i början. Nyckel och låscylinder måste ”nötas” in. Ha tålamod.
 • Om låset kärvar när det är kallt måste man olja in det med låsolja (anpassat för kallt och blött väder). Gärna med inslag av grafit.
  Förslag: Grafit TURTLE eller ASSA’s låsspray.
  Även ”WD-40” och ”5-56” kan fungera.
 • Om du noterar att inkastluckan inte går tillbaka till sitt utgångsläge kan man justera enligt följande:
  Nitarna som håller inkastluckorna på plats har blivit för hårt spända och då stänger sig luckan inte automatiskt. Detta blir mer besvärligt under kyla för att metallen krymper. Se nedan bild ifall du har detta problem.
  Ta en skruvmejsel och sätt den i position enligt bilden och vicka den försiktigt tills luckan stänger sig själv. Detta lossar på niten utan att skada postlådan.
Justering inkastlucka Flexbox Albert
Justering inkastlucka Flexbox Albert

Det har kommit information till styrelsen att vissa har mer problem än andra med sina lådor. Om ovan åtgärder inte hjälper finns det hjälp hos Flexbox.
Eftersom varje fastighet äger sin egna brevlåda och vet vilka problem som uppstått, blir det bäst att fastighetsägaren kontaktar Flexbox och påpekar problemen.

Det går bra att ringa till Flexbox på nummer: 040 – 60 80 410
Ange att du ringer från Annestorpsvägens Samfällighetsförening.
Vårt organisationsnummer är : 7164473840
Och att inköpet skett 2022-12-14 mot fakturanummer: 123403033

Det är även fritt att byta lådan till en annan.
Den kostnaden får varje fastighetsägare stå för.