Välkommen till Annestorpsvägens SFF!

Välkommen som ny medlem i Annestorps samfällighet! Vi hoppas att du ska trivas i din nya bostad och i vårt område. I detta brev följer lite allmän information om samfälligheten, mer utförlig information som rör föreningen, husen och området finns vår webbplats: www.annestorp.org.
Lösenordet till de lösenordsskyddade sidorna finns på senaste avin för kvartalsavgiften.

Samfälligheten har även en egen Facebooksida och en sluten Facebookgrupp där information också läggs ut. Sök på Annestorpsvägens samfällighetsförening på Facebook för att hitta grupperna.

Gemensamhetsanläggningar/Samfälligheter

Som ägare till din fastighet i anläggningen ”Annestorp GA:19” följer också obligatoriskt medlemskap i Annestorpsvägens samfällighetsförening med 92 stycken medlemmar. Anmälan av ändrade ägarförhållanden sker till föreningens kassör av säljare eller köpare. E-postadressen är: kassor@annestorp.org

Det är också obligatoriskt med medlemskap i Lindomes Vägförening. Anmälan görs på deras hemsida: http://www.lindome-vf.se – under ”Ägarbyte”. Vägföreningen ansvarar för drift och underhåll av gator och vissa gångvägar i området. Verksamheten finansieras med årsavgift.

Indirekt medlemskap följer också i Annestorpsdalens Ekonomiska Förening. Denna förening äger all gemensam mark inom föreningarna Annestorpvägens samfällighetsförening, Bostadsrättsförening Solbo N4, Persgärde samfällighetsförening och Atrium samfällighetsförening. Vår förening har representanter som för våra medlemmars talan i Annestorpsdalens Ekonomiska Förening.

Vår förening – Annestorps samfällighetsförening

I vår förening ansvarar vi för lekplats, gräsmattor, planteringar och gångvägar utanför privat tomtmark. Skötsel sker delvis med vår egen insats som föreningsmedlemmar men också via avtal med entreprenörer. Föreningen ansvarar också för vissa delar av våra hus, bland annat yttertak, krypgrunderna och utvändig belysning. För fullständig redovisning av föreningens ansvarsområden och ditt eget ansvar som fastighetsägare hänvisas du till informationen på hemsidan www.annestorp.org.

Samfällighetsavgift

Som medlem betalar du en avgift för att täcka gemensamma kostnader för underhåll och slitage i samfälligheten. Avgiften betalas in kvartalsvis. Faktura delas ut inför varje betalningstillfälle.

Städdagar

Vi har två stycken städdagar ‐ en på våren och en på hösten. Kallelser till städdagarna delas ut i god tid innan de infaller. På städdagarna samlas vi och städar, underhåller och snyggar till våra fastigheter och gemensamma ytor. Det bjuds även på fika som längorna turas om att ansvara för. Det är obligatoriskt att delta på städdagarna. Kan man inte delta får man en uppgift tilldelad sig att göra själv vid senare tillfälle. Även om vi har städdagar så det finns det ett underhållsbehov året runt. Alla fastighetsägare har ett gemensamt ansvar att se efter våra hus och gemensamma ytor.

Garage

Till varje fastighet hör en garageplats. Elförbrukningen i garagelängorna kommer på kvartalsräkningen (samfällighetsavgiften). Den delas lika i den länga som garaget tillhör.

Garageportarna är varje enskilt hus egendom och man ansvarar för sig egen port. Glöm inte att försäkra både innehållet i garaget samt porten då det är ditt ansvar, inte föreningens. På föreningens hemsida finns mer information om garagen och vad som är tillåtet/otillåtet att använda det till.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatserna i området är gemensamma och inte numrerade. De tillhör föreningen och alltså inte något enskilt hus. Men med hänsyn till grannar och för våra gäster är det rekommenderat att inte ha fler än 2 fordon parkerade på vårt område – ett i garaget och ett på parkeringsplatsen. Har ni fler än två fordon, eller inte plats i garaget – använd möjligheten att parkera på andra sidan Annestorpsvägen eller på parkeringsplatserna vid Johanneskyrkan.

Sophantering

Varje hushåll ansvarar själva för sophantering och att ställa ut sina sopkärl på anvisad plats varje eller varannan vecka beroende på vad för avtal/abonnemang man som hushåll valt. Avgift för sophantering betalas separat och ingår inte i samfällighetsavgiften. Anmälan och beställning av sopkärl görs hos Mölndals kommun, tekniska förvaltningen.

Nere vid ån finns ett inhägnat område där det är okej att slänga löv och annat komposterbart material.

Vinter

Varje hushåll har enligt lag skyldighet att snöröja och grusa gångvägen utanför sitt hus.

Försök att inte bygga för stora vallar, då dessa blir hinder för räddningstjänst vid fara.

Varje länga har en egen grusbehållare varifrån det går utmärkt att ta grus för att strö på gångvägen.

Allmänna trivselregler

Annestorpsvägens samfällhetsförening ska vara en välskött förening som alla kan trivas i. Vi har stora möjligheter att påverka vårt närområde och se till att försöka hålla det i ett städat och gott skick. För att hålla vårt område fint är det viktigt att vi alla gemensamt arbetar och tar ansvar för att hålla ordning. Buskar och växter ska beskäras och hållas inom tomtgränsen, skräp ska läggas i sopkärl och inte förvaras utomhus då det kan dra till sig skadedjur.  

Årsstämma och styrelse

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och underhåll. Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på årsstämman som brukar hållas under mars månad. Kallelse till stämman skickas ut till medlemmarna i föreningen. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare, ledarmot och två suppleanter. Styrelsemöten hålls i regel varje månad. Om du har frågor, vill engagera dig, rapportera skada eller annat som rör vår förening går det bra att kontakta oss via e-postadressen: styrelse@annestorp.org

Än en gång varmt välkommen och hoppas du ska trivas!

Hälsningar 

Styrelsen, Annestorps samfällighetsförening.