Vem ansvarar för vad i våra hus.

Som husägare har du ett stort ansvar för din egna egendom.

Du ansvarar för i stort sätt allt i huset.
Husägarens ansvar gäller allt ovanför bottenplattan och under taket.
Följande bör minst ingå i en kontroll av huset – 1-2 gånger per år:

  • Kontrollera avstängningskran kallvatten
  • Kontrollera vinden för eventuella förändringar eller vattenskador.
  • Kontrollera värmepanna eller fjärrvärmeaggregat
  • Kontrollera ventilation – rör och frånluft. Rengör rör och filter!
  • Rengör köksfilter och rör.
  • Kontrollera och rengör avlopp – kök, badrum, toalett och brunn i tvättstuga.
  • Kontrollera ytterpanel – även i förråd!

För att se vad samfälligheten ansvarar för se denna sida:

Våra hus

Undersökningsplikt
Alla fastigheter måste undersöka sin vind regelbundet – helst 2 gånger per år – i samband med städdagarna.
Kontrollera eventuella förändringar sedan förra gången. Tips: ta kort så du kan jämföra med tidigare kontroller.
Föreningen har en fuktmätare som man kan få låna. Mät på samma punkter som tidigare. Notera mätvärden. Fukten bör ligga på 13-18%. Kan vara något högre om det varit regn och fukt i luften ett tag.

De boende i länga 8 bör undersöka sin fläkt på vinden minst 1 gång om året.
Samma gäller om man valt att ordna egen frånluftsventilation.

Föreningen kan inte hållas för följdskador som uppstått på grund av läckage om man underlåtit att undersöka vinden regelbundet.
Det är att rekommendera att ha en husförsäkring som täcker kostnader vid följdskador av ovanifrån kommande vatten.

Notera att man skall se till att ha ett tillräckligt självdrag i sin vind.
Man får inte isolera så att självdragprincipen inte längre fungerar!
Tex genom att göra hålen vad fasaden mindre eller skapa hinder för att luften kommer in.

Gemensamma åtgärder:

Föreningen ordnar städdagar 2 gånger per år.
Kontroll och åtgärdspunkter en städdag – vår som höst:

Löv och skräp krattas upp från gräsmattor och gångvägar.
Kontrollerna även egna buskar / träd så att de inte sträcker sig utanför respektive tomtgräns. Notera att de växer till sig – klipp extra!
Rensa ogräs gångar/garage.

Rensning av brunnar. Kontroll dagvattenrör.

tak:
Tak och huvar inspekteras, hängrännor rensas – både på huslängor och garage. Kontrollera huvar att dessa inte är lösa (ryck!). Kontrollera även markanslutning stuprör.
Inspektion ventilation i husgrund och tak, 2 st upp till tak och minst 4 st galler som rensas (gavlar).

Krypgrund:
Rensa från skräp.
Kontrollera att hela markytan täcks av åldersbeständig markplast.
Kontrollera att fukt inte kryper längs väggar – fuktmätare finns att låna hos kassören (Peter, 10E).
Kontrollera rör – inkommande vatten respektive avloppsrör så att dessa är hela och inte läcker.
Kontrollera att det är bra drag i krypgrunden, dvs att luftgaller etc inte är igentäppta – skall inte lukta dåligt.
Kontrollera att inga elektriska kablar eller utrustning ligger direkt på marken.
Några förändringar från föregående år?

Öppning och stängning av kallvattenskran i grund.
Glöm inte att göra det också i respektive hus!

Råttfällor skall kontrolleras samt byte av bete. Antalet slag noteras.
Kontrollera förekomst av råttor/möss. Notera ökning/minskning från föregående städdag. Fällor som inte används lämnas utanför hus 10E.

Städning av lekplats. Flytt av blomlådor.
Inspektion lekplats (gungor, staket etc.)

Översyn av parkeringsyta.
Rengöring av garageportar.

Övriga åtgärder:
Kontroll av träd, staket, avställningsplatser, asfaltsytor, sandlådor etc