Kategoriarkiv: Sophantering

Sophantering

Föreningen har haft en aktiv sophanteringsgrupp som vill lämna följande kommentar till den pågående processen med att välja framtida renhållningsabonnemang från Mölndals kommun:

Vi i sopgruppen har tittat på tänkbara alternativ för sophantering i samfällligheten och dess konsekvenser.
Målet var att hitta jämförande kostnader för sophantering i form av:
1. Sophantering vid respektive fastighet
2. Miljöhus
3. SanSac
Kommunen vill ej hantera flera olika system, därav denna jämförelse att ta ställning till.

För de två alternativ utöver nr 1 krävs ett nytt anläggningsbeslut (anläggningsbeslut = det som sätter ramarna för föreningens verksamhet) då föreningens anläggningsbeslut ej innefattar sophantering. Ett nytt anläggningsbeslut förutsätter att samtliga fastighetsägare ställer sig bakom förslaget om gemensam sophantering.

Delat abonnemang medför en extrakostnad mellan 656 kr/år (om ett kärl) och 781 kr/år (om två eller tre kärl). Ansökan för detta görs på särskild blankett ”ansökan om gemensamt renhållningsabonnemang” som kan skrivas från kommunens hemsida.