Vattenmätare

Varje hus har rätt att skaffa sig en vattenmätare.

Fastigheterna i länga 8 gör sedan ombyggnaden 1997/98 en jämkning av vattenförbrukningen.
Styrelsen har inget emot att det också görs i de övriga längorna.

Förutsättningarna är följande:

  • Varje hus skickar vid årsskiftet varje år in en bild på den egna mätarställningen till kassören. Sker inte detta får fastigheten inte sin vattenförbrukning jämkad.
  • Jämkningen sker proportionerligt till längans faktiska vattenförbrukning (den rörliga kostnaden) debiterad av Mölndals Stad.
  • De hus som inte skaffar mätare får solidariskt dela på resterande del som blir över efter jämkningen av de hushåll som har mätare.

Vad avser själva installationen av mätaren, är det upp till respektive hushåll att välja lämplig godkänd mätare och få den installerad av behörig rörmokare.
Tips – våra rör är vertikala – alltså är en stående mätare att föredra. En mätare för stående montering kan vara svår att få tag på.