Vattenmätare

I varje länga finns en vattenmätare från Mölndals Stad.
Den mäter allt vatten som förbrukas i hela längan.
Vi har 9 st gemensamma vattenmätare i föreningen.

Varje hus har rätt att skaffa sig en egen vattenmätare.

Fakturan som vi får från staden består av:

  • Fast avgift på ca 9 000:-/år och länga. Den delas lika på alla i en länga.
  • Dagvattenavgift på ca 2 500:-/år och länga. Den delas lika på alla i en länga.
  • Rörlig avgift. Den avgiften justeras på följande sätt:
  1. Räkna av de fasta kostnaderna.
  2. Räkna av huvudvattenmätarens förbrukning för det gångna året från summan av de hus som har mätare i en länga.
  3. Räkna ur den procentuella fördelningen per hus mot huvudvatten-mätarens årsförbrukning.
  4. Räkna ut jämkningsbeloppet i kronor per hus för de rörliga kostnaderna.
  5. De hus som inte skaffar mätare får solidariskt dela på resterande del som blir över efter jämkningen av de hushåll som har mätare.

Bakgrund:
Fastigheterna i länga 8 gör sedan ombyggnaden 1997/98 en jämkning av vattenförbrukningen.
Styrelsen har inget emot att det också görs i de övriga längorna.

Förutsättningarna för att få sin förbrukning jämkad är följande:
I samband med att föreningens gemensamma mätare läses av runt årsskiftet skall varje hus som har egen mätare skicka in en bild på den egna mätarställningen till kassören.
Sker inte detta får fastigheten inte sin vattenförbrukning jämkad.

Se även: https://annestorp.org/for-medlemmar/vattenmatarstallning/

Vad avser själva installationen av mätaren, är det upp till respektive hushåll att välja lämplig godkänd mätare och få den installerad av behörig rörmokare.
Tips – våra rör är vertikala – alltså är en stående mätare att föredra. En mätare för stående montering kan vara svår att få tag på.