Försäkringar

Här följer information om försäkringar som gäller för våra hus, garage och vårt område.
Först lite om de försäkringar som varje husägare får stå själv för.

  • Det är självklart att försäkra sitt hus – med allt lösöre samt själva huset. Det gör respektive husägare.
  • Samma gäller den egna bilen + lösöre i garage + garageport (se nedan för mer info)

Varje hus har också haft en separat försäkring som täcker takets ytskikt (pappen).
Denna försäkring följer huset och överlåtes vid ett eventuellt ägarbyte till den nya ägaren. Se mer nedan.

Gemensamma försäkringar:

Föreningen har en gemensam försäkring hos Anticimex gällande:

  • Skada genom och orsakad av träskadeinsekter.
  • Mot sent upptäckt dödsfall.
  • Skadedjursförsäkring.

Vårt kundnamn hos Anticimex är: Annestorpsvägens Samf.för.
och vårt kundnummer är: 65391 samt avtalsnummer är: 120404869

Vi har också en försäkring hos Länsförsäkringar gällande:

  • Egendomsförsäkring (kallgarage och elstolpar)
  • Hyresförlustförsäkring
  • Ansvarsförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring

Självrisken för egendomsförsäkringen är 20% av prisbasbeloppet, dvs 8 880 kr år 2014.
Det är alltså billigare att själv försäkra sin garageport då självrisken är mycket mindre i en husförsäkring än i vår gemensamma försäkring.

Hos Länsförsäkringar har vi även försäkrat vår åkgräsklippare med en helförsäkring (trafik, delkasko och vagnskada). Självrisken på vagnskadan är 10% av prisbasbeloppet.

Se även: Vilka regler gäller vid minderårigas användning av motordrivna gräsklippare?

Undersökningsplikt
Alla fastigheter måste undersöka sin vind regelbundet – helst 2 gånger per år – i samband med städdagarna.
Kontrollera eventuella förändringar sedan förra gången. Tips: ta kort så du kan jämföra med tidigare kontroller.
Föreningen har en fuktmätare som man kan få låna. Mät på samma punkter som tidigare. Notera mätvärden. Fukten bör ligga på 13-18%. Kan vara något högre om det varit regn och fukt i luften ett tag.

De boende i länga 8 bör undersöka sin fläkt på vinden minst 1 gång om året.
Samma gäller om man valt att ordna egen frånluftsventilation.

Föreningen kan inte hållas för följdskador som uppstått på grund av läckage om man underlåtit att undersöka vinden regelbundet.
Det är att rekommendera att ha en husförsäkring som täcker kostnader vid följdskador av ovanifrån kommande vatten.

Notera att man skall se till att ha ett tillräckligt självdrag i sin vind.
Man får inte isolera så att självdragprincipen inte längre fungerar!
Tex genom att göra hålen vad fasaden mindre eller skapa hinder för att luften kommer in.

Angående vår försäkring av takens tätskikt:
Alla hus fick i samband med omläggningen av tätskiktet (sommaren 2008) en garanti i form av en ansvarsutfästelse från Tätskiktsgarantier i Norden AB:
http://www.tg-norden.se/

Notera – ansvarsutfästelsen följer fastigheten vid eventuell försäljning.

Garantin gäller för utförandet och materialet tom 2018-09-04.
För enbart materialet tillkommer ytterligare 5 år (dvs tom 2023-09-04).
Har ni problem med taket kontakta främst Sandö Tak på : http://www.sandotak.se/