Åtgärder huvar

Täta skarv samt hål med tätningsmassa.

Ta bort gammal fogmassa i skarven mellan ”tak” och liten top huv. Skrapa med skarpt verktyg så att hålen i plåten kommer fram:Bild2

 

Bild1a

 

  

Rengör noggrant ytorna på plåt och vid övergång till top huven med T-röd där fogmassan skall appliceras:

Bild5


Lägg en ca: 5mm hög fog med marginal så att hålen täcks samt över skarv till tophuven:

Bild3
Använd diskmedel för att jämna ut fogmassan:

Bild6 Bild7

Slutresultat:

Bild4

Flytta isoleringsmaterial

Lyft upp ”top huv” och flytta isolering mot rören så att den inte ligger mot huven. Se till att huven trycks ordentligt på plats och sitter stabilt. Skruva eventuellt fast med plåtskruv.
För den händige – passa på att rensa ventilationskanalerna !

Bild8

Bild9

Ventilationsgaller
Kontrollera tätning mellan huv och ventilationsgaller.
Fogmassan kan behövas kompletteras eller bytas ut.
Kontrollera plåtskruvarna.

Bild10

Material
Kniv för att skrapa bort gammal fogmassa
T-sprit och trasa för rengöring – fås från styrelsen
Tätningsmassa (fås från föreningen) samt kopp med vatten och diskmedel som tas på fingret för att jämna ut tätningsmassan
Skruvdragare
Plåtskruv med gummiring (fås från föreningen)

Undersökningsplikt
Alla fastigheter måste undersöka sin vind regelbundet – helst 2 gånger per år – i samband med städdagarna.
Kontrollera eventuella förändringar sedan förra gången. Tips: ta kort så du kan jämföra med tidigare kontroller.
Föreningen har en fuktmätare som man kan få låna. Mät på samma punkter som tidigare. Notera mätvärden. Fukten bör ligga på 13-18%. Kan vara något högre om det varit regn och fukt i luften ett tag.

De boende i länga 8 bör undersöka sin fläkt på vinden minst 1 gång om året.
Samma gäller om man valt att ordna egen frånluftsventilation.

Föreningen kan inte hållas för följdskador som uppstått på grund av läckage om man underlåtit att undersöka vinden regelbundet.
Det är att rekommendera att ha en husförsäkring som täcker kostnader vid följdskador av ovanifrån kommande vatten.