Kategoriarkiv: Föreningsbrev

Frågor och svar våren 2013

Har fått några frågor som jag tänkte andra vill också se svaren på:
Under våra städdag framkom det att vi önskade att måla vårt garage i år.
Vår fråga till dig är om det är OK att köpa ut 10 liter färg och måla på glatt.
Hur fungerar detta med pengar mm ?

Utgifter som berör föreningen (som ommålning av garage) kollas först med någon i styrelsen som godkänner utgiften. Kvitto etc lämnas tillsammans med kontouppgifter vart pengarna skall betalas ut till kassören.

Vet du när det är möjligt att få in fiberoptik i husen?

Vi har förhoppning att skriva på avtalet med Svenska Stadsnät under nästa vecka (v. 22). Därefter påbörjas arbetsplanering etc. Dragning och inkoppling av fiber sker då under augusti/september.

Våra grunder skall besiktas av någon kunnig, enligt information. När kommer detta ske? Är det några speciella förberedelser före detta besök ?

Inget är beslutat än i denna fråga.

Vinterbrev Annestorpsvägens samfällighet, januari 2013

God fortsättning alla medlemmar!

Vi hoppas ni har haft en god jul och ett gott nytt år och önskar allt det bästa för 2013.

Styrelsen för Annestorpsvägens samfällighetsförening vill kort informera er om pågående och framtida aktiviteter.

Motioner inför årsstämman
Vi vill uppmana våra medlemmar att skicka in motioner till styrelsen inför kommande
årsstämma som kommer att hållas tisdagen 26 mars kl 19 i Mölndals cykelklubbs lokaler på Granitvägen 1c.
Motioner tas emot brevledes eller via mejl (styrelsens adresser och mejl finns i slutet av detta brev). Vi önskar att motioner inkommer innan januari 31.

Resultat från extra medlemsstämma
I samband med höststäddagen hölls en extra medlemsstämma för att besluta om att utöka
styrelsen med två ordinarie ledamöter (i enlighet med beslut i föregående årsstämma).
Beslutet från medlemsstämman ogiltligförklaras p.g.a. fel i röstningsförfarandet.
Beslut samt eventuellt val av nya ledamöter skjuts upp till kommande ordinarie årsstämma.

Lekplatsen
När vädret tillåter kommer vi att byta ut sanden i lekplatsen. Anledningen till detta är att
den är mycket angripen av ogräs samt i behov av att fylla på mer sand. I anslutning till att
sandbyte görs kommer vi förmodligen byta ut nuvarande fjädergungor mot ny införskaffade.

Snöskottning
För att undvika utebliven sophämtning tänk på att varje länga är ansvariga för att skotta
uppställningsplatserna för sopbehållare och även marken fram till platserna.
Byte belysningsarmatur och kablage inre gångbanan
Belysningsarmaturen kommer att bytas inom den närmaste tiden.
Kablage i marken, samt eventuellt vissa lyktstolpar, måste bytas till våren.

Bredbandsfiber
Vi håller för närvarande på att jämföra olika alternativ och har varit i kontakt med tänkbara fiberoperatörer.
Läs mer här!
Styrelsen kommer lägga fram förslag för beslut i kommande ordinarie årsstämma.

Uppdatering av hemsida
Vi överväger en uppdatering av samfällighetens hemsida för att kunna använda denna som
ett enkelt medel att kommunicera till våra medlemmar samt underlätta för medlemmarna att kunna ta del av material när så önskas. Av denna anledning skulle vi önska att ni skickar oss en mejladress per hushåll. Vänligen skicka till sekreterare@annestorp.org

Gräsklippning
Efter förra årets goda resultat av gräsklippningen överväger vi att ta tillbaka den i egen regi.
En idé är att införskaffa egen klippare samt låta flera personer i vår förening utföra arbetet – självklart mot en viss ersättning.
Vi återkommer med mer information innan mötet.

 

Vid eventuella frågor eller förslag tveka inte att kontakta oss i styrelsen.
Ordförande: Martin Nirvander, 6K, ordforande@annestorp.org
Kassör: Peter Straznyk, 10E, kassor@annestorp.org
Sekreterare: Jonas Hemström, 6J, sekreterare@annestorp.org
Suppleanter: Fredrik Lundin 4B, Mati Tiitso 16J

Med vänliga hälsningar
Annestorpsvägens samfällighetsförenings styrelse

Sommarbrev Annestorpsvägens samfällighet, juni 2012

Lekplatsgruppen ordnar en fixar-dag för både vuxna och barn för vår lekplats
lördagen den 16 juni kl 10.

Då skall vi utföra lite underhåll av vår lekplats:
– målning av lekställningar med lasyrfärg
– ordna ny sand
– ordna ny jord till “trekanten” vid länga 6
– byte av sitsar för våra gungleksaker
+ annat som behöver göras

Tanken är att arbetet skall utföras tillsammans med våra barn.
De skall alltså vara delaktiga i “skötseln” av lekplatsen.
Självklart kommer vi ha vuxna där som hjälper till och håller koll på läget.
Färg, penslar och handskar samt lite förtäring i form av kakor och saft ordnar vi.
Eftersom vi skall måla gäller att de som vill vara med måste ha oömma kläder.

Tag gärna med spadar och krattor.

På fredagen 15 juni runt kl 18 behöver vi några frivilliga för att skrapa och grunda lekställningarna innan målningen på lördag.
Vi behöver några från hantverksgruppen att ställa upp för lagande av staketet vid gungorna.

yr.no ger oss goda utsikter för bra väder!

Passa på under veckan och ta sand från sandlådan och trekanten till er trädgård !

Dessutom:

Under sommaren kommer vi att byta armaturer (belysning) på våra stolpar längs gångstigen samt ordna ny fräsch belysning på respektive längas kortsida mot gatan med nya nummerskyltar.

Styrelsen har beslutat sätta upp en skylt på vår plats vid ån med information om att man endast får slänga komposterbart material där.
Dvs endast löv och gräs.
Inga grenar, träd, staket eller annat brännbart får numera slängas där.
Dessa skall lämnas på återvinningen.

Vi kommer se över alla våra skyltar (på stolpar etc) i området och byta ut de som behövs.

Styrelsen önskar alla en trevlig och solig sommar !