Författararkiv: annesadmin

Tips för att redan nu energieffektivisera ditt hus

Det pågår intensiva förhandlingar inom EU om att bestämma villkoren för att i framtiden energieffektivisera bostäder. I stort kommer det innebära att alla hus (speciellt våra) måste bli energisnålare inom de närmsta 10 åren.

Här kommer några tips för vad man kan göra redan nu.
Först så kallade passiva åtgärder:

 • Byt fönster till moderna treglasfönster.
 • Täta huset – men ta hänsyn till ventilationen!
 • Tilläggsisolera fasaden – men se till att ha kvar luftspalterna under hängrännorna, annars får ni fuktskador på vinden.
 • Tilläggsisolera vinden – men täpp inte till luftspalterna.
 • Lägg ett bra isolermaterial mellan betongplatta och golv.

Det är viktigt att man tar hänsyn till ventilationen när man gör åtgärder. Missar man att göra det kan man få fuktskador och mycket sämre boendemiljö.

Här kommer så kallade aktiva åtgärder – dvs sådana som kräver el för att fungera:

 • Byt ut elpannan till en med bättre styrning.
 • Har du en elpanna – fundera på en luft/vatten-värmepump.
 • Byt ut till fjärrvärme (kan vara svårt om du inte redan har det).
 • En vanlig luft/luft-värmepump är enkel att införskaffa.
 • En frånluftsvärmeväxlare – FTX – ventilation med värmeåtervinning.
 • Skaffa solpaneler!

Länkar: