Ladduttag i garagen

Kompletterande information gällande säkerheten för laddning av el- och hybridbilar i garagen – krav från försäkringsbolag.

Laddning får endast ske med laddningsinstallation mod 3 eller mod 4 enligt gällande version av SS-EN IEC 618 51-1.
Installationen skall vara utförd enligt elinstallationsreglerna SS 436 40 00.

Vid begäran ska elinstallationsintyg från elinstallationsföretag gällande utförandet av laddningsstation kunna uppvisas.

Det är även bra att bygga avskiljande väggar mellan garageplatserna.
Utgår då från följande:
https://www.traguiden.se/om-tra/brandsakerhet/trakonstruktioners-brandmotstand/trakonstruktioners-brandmotstand/exempel-pa-avskiljande-vaggar/

Det innebär att det går att bygga en EI30 klassad mellanvägg med endast 70 mm tjocklek.
Om väggen dessutom byggs med cementbaserade byggskivor blir väggen användbar för lättare upphängning.
För tyngre upphängning – planera in reglar som ni kan fästa i.