Utvalda händelser i vår förening

En sammanställning över händelser under årens lopp:

1992
Mar – Nytt anslutningsavtal skrevs med Seth’s för distribution av kabel-TV.
Aug 24 – Förrättningssammanträde hölls för att ombilda samfälligheten.

1993
Jan 05 – Registreringen för den nya föreningen (”Annestorp ga:19”) träder i kraft.
Vår – Friggeboden uppförs för förvaring av gemensamt material (gräsklippare).
Vår – en materialförvaltare tillsätts (”ej att förväxla med fastighetsskötare”).
Vår – På lekplatsen uppförs en ”kiosk” – lilla lekstugan.
Jun – Ny gångväg har anlagts längst gaveln länga 4 (4L) samt reparation gångväg mellan länga 2 och Persgärde.
Årsavgiften var 1825:-

1994
Kondensisolering till ventilationshuvarna har monterats.
Årsavgiften var 1975:-

1996
Jun – omläggning garagetak (plåttak)

2008
Maj – belysningsstolpar och armaturer på garagelängorna byts ut.
Maj – lån tas (1,4 miljoner kr – SEB – 15 år) för att bekosta ny takbeläggning.
Maj – ommålning garage länga 8 och 10.
Våren/sommaren – ny takbeläggning på alla hus och förrådstak.
Aug – nya fästen, stolpar och nät ordnas till stora tennisplanen.
Nov – lagning av skarv vid stolpe längs gångbanan.

2009
Apr – ytterligare en lagning av elledning längst gångbanan (58000kr).
Maj – ny rutschkana vid ån.
Maj – ommålning garage länga 18.
Maj – ny sand till lekplatsen.
Jun – länga 6 byter panel på garaget.

2010
Apr – byte panel på garage länga 4.
Dec – schaktning + grus för uppställningsplatser för sopkärl.
Dec – förbudsskyltar för parkering vid uppställningsplatser.