Kategoriarkiv: Tak och huvar

Läckande huvar och tätskikt

Under det senaste året har vi haft flera fall av läckande huvar och tak.
I fallet huvar rör det sig om främst den huv som täcker ventilationen från köket.
I tre fall så har tätningarna i metallens skarvar släppt pga av ålderdom och vatten läckt in i huset.
I fallet tätskikt har det varit olika orsaker – materialfel, felaktigt lagt avslutning samt dålig svets.

Då huvarna är orsaken står föreningen för kostnaden av skadan (inget försäkringsbolag vill försäkra så gamla huvar).
Om tätskiktet fallerar står respektive hus tätskiktsgaranti för ersättningen. Garantin för utförandet och materialet gäller tom 2018-09-04.

Speciellt huvarna måste ses över och inom snar framtid bytas ut.

Det är allas vårt ansvar att se till att upptäcka eventuella läckage så att skadorna minimeras.
Gå upp på vinden – lys med ficklampa och se om något ser misstänkt ut, kolla innertak och köksfläkt.

Angående huvar

På vår städdag fick vi besked om att styrelsen beslutat att omgående byta ut alla sk gälgaller på våra huvar (se här ang gälgaller).
Detta på grund av ”överhängande risk för vatteninträngning”.
Föreningen skall stå för materialkostnaden medan respektive husägare skall stå för arbetskostnaden – beräknad till 1.800:- per hushåll.
Efter samtal med den firma som skall utföra arbetet har det visat sig att de vill 145:- per gälgaller. Eftersom det finns 6 st gälgaller per hus skulle det bli en kostnad på 2.670:- per hushåll.
Totalt skulle arbetet hamna på ca 230.000:- för samfällighetens medlemmar. Det är mycket pengar!

Att notera:

 • Det varierar stark mellan längorna för hur många gälgaller som behöver bytas ut, allt från några få till kanske 10-15 st (möjligtvis på länga 6). Att byta alla bör inte anses nödvändigt.
 • Ovan pris för arbetet får anses oskäligt högt för byte av 6 st galler (24 skruvar och lite utefog) – om nu angivet priset stämmer. En kontroll visar att ett annat företag tar 600:- inkl moms för jourutryckning – omsatt ger det 3 timmars arbete att byta 6 galler. Vid ett så stort arbete anger de att de ger ett bättre timpris och att det inte skulle ta 3 timmar per hus att utföra jobbet.
 • Byte av galler innebär inte bättre skydd mot vatteninträngning då det har visat sig att det i huvudsak sker vatteninträngning via ”hatten” eller just gälgallret på respektive huv.
 • Bytet löser heller inte problemet med os som pga undertryck trycks ner i huset igen från den kanal som kommer från köket.
 • Länga 8 har inga gälgaller (annan konstruktion av huv), men skulle alltså lägga till pengar för oss andra (780:- per hushåll i länga 8).

Förslag från min sida:

 • Om möjligt innan vintern, byta endast de galler som behövs bytas.
 • Antingen göra det jobbet ”internt” eller, om det inte går, upphandla ett bättre pris externt.
 • Ta in en konsult på ventilation och huvar som kollar status. För en kostnad av tex 100:- per hushåll (x 86 hus = 8.600:-) skulle det kunna vara möjligt att få professionell hjälp.
 • Efter ovan konsultation plockar fram en långsiktig lösning som förhoppningsvis löser alla problem.
  Den skulle innebära en ny typ av huvar (vi har 2 olika typer), som vi upphandlar pris på hos olika plåtfirmor.
  Ett byte får ske till våren.

Vår styrelse bör överväga att inte gå förhastat fram