Sommarbrev Annestorpsvägens samfällighet, juni 2012

Lekplatsgruppen ordnar en fixar-dag för både vuxna och barn för vår lekplats
lördagen den 16 juni kl 10.

Då skall vi utföra lite underhåll av vår lekplats:
– målning av lekställningar med lasyrfärg
– ordna ny sand
– ordna ny jord till “trekanten” vid länga 6
– byte av sitsar för våra gungleksaker
+ annat som behöver göras

Tanken är att arbetet skall utföras tillsammans med våra barn.
De skall alltså vara delaktiga i “skötseln” av lekplatsen.
Självklart kommer vi ha vuxna där som hjälper till och håller koll på läget.
Färg, penslar och handskar samt lite förtäring i form av kakor och saft ordnar vi.
Eftersom vi skall måla gäller att de som vill vara med måste ha oömma kläder.

Tag gärna med spadar och krattor.

På fredagen 15 juni runt kl 18 behöver vi några frivilliga för att skrapa och grunda lekställningarna innan målningen på lördag.
Vi behöver några från hantverksgruppen att ställa upp för lagande av staketet vid gungorna.

yr.no ger oss goda utsikter för bra väder!

Passa på under veckan och ta sand från sandlådan och trekanten till er trädgård !

Dessutom:

Under sommaren kommer vi att byta armaturer (belysning) på våra stolpar längs gångstigen samt ordna ny fräsch belysning på respektive längas kortsida mot gatan med nya nummerskyltar.

Styrelsen har beslutat sätta upp en skylt på vår plats vid ån med information om att man endast får slänga komposterbart material där.
Dvs endast löv och gräs.
Inga grenar, träd, staket eller annat brännbart får numera slängas där.
Dessa skall lämnas på återvinningen.

Vi kommer se över alla våra skyltar (på stolpar etc) i området och byta ut de som behövs.

Styrelsen önskar alla en trevlig och solig sommar !

Lämna ett svar