Problem med belysningen

Problemen med belysningen i längorna 8, 14 och 16 är tillfälligt lösta.
Vår ytterbelysning använder just nu endast 2 faser och inte 3 som är normalt.

Det är överbelastning i den fas som trilskas, troligen orsakat av något som är inkopplat på fasen.
Detta något har inte med belysningen att göra, så elektriker kommer att fortsätta att felsöka.