Avbrott i matarkabel – grävning på Annestorpsvägen

En matarkabel till den lilla transformatorstationen till vänster om infarten till Johanneskyrkan är trasig.
Det innebär att Vattenfall på uppdrag av Elevio kommer att gräva i Annestorpsvägen i höjd med infarten Johanneskyrkan / parkeringsplatserna till Annestorpsvägen 16 och 18.
Det kommer skapa hinder på vägen och infarterna.

Exakt när det skall ske och hur, vet vi inte för tillfället, men Vattenfalls representant sa ”så snart som möjligt”, typ denna eller nästa vecka (vecka 16/17 2018).