Information från styrelsen juni 2011

För att hålla alla informerade om vad styrelsen sysselsätter sig med kommer vi att skicka ut information till alla hushåll i pappersformat. Vi vet att alla inte har Internet och därmed heller inte möjlighet att läsa vår hemsida, www.annestorp.org.

Grästrimning
Liksom innan kommer grästrimningen även denna säsong att följa ett rullande schema mellan längorna. I år fördelas grästrimningsansvaret enligt följande:

Juni: Länga 18
Juli:  Länga 2
Augusti: Länga 4
September: Länga 6

Nyckel till förrådet där trimmern finns överlämnas till respektive längas kontaktperson.

När ni klipper er egen gräsmatta så kom ihåg att trimma era egna tomter ut mot gångvägarna mellan husen, även baksidan.

Trädgårdsavfall
Från och med nu kommer vi inte att elda upp det brännbara avfallet, utan frakta bort det. Från Miljö och hälsoskyddskontoret i Mölndals stad har kommit en skrivelse i ärendet. De har fått in klagomål i flera år, från omkringboende som drabbats av aska och rök.

Vi kommer också att sätta upp en ny skylt, där vi talar om att det är Annestorpsvägens samfällighetsförening som får slänga trädgårdsavfall på platsen. De skyltar som sitter där nu kan kanske vara lite missvisande och ytan kan tas för någon slags kommunal plats för trädgårdsavfall.

Det kan vara lämpligt i sammanhanget att tala om att korgstolar, staket, möbler, byggnadsdelar, plastsäckar och färgburkar INTE är trädgårdsavfall. (Även om det kanske har tillbringat en tid i trädgården.) Trädgårdsavfall är enbart sådant som växt i trädgården! Om det slängs sådant som inte är trädgårdsavfall i fortsättningen kommer vi att vara tvungna att låsa grinden eftersom det medför merkostnader för föreningen vid bortforslingen. (Det har förmodligen också bidragit till klagomålen, då det funnits både det ena och det andra i högen som inte är lämpligt att elda.)

Alla bör ha ett kort från kommunen med 12 fria besök på sopanläggningen i Lindome. Använd det till det övriga avfallet. Man kan exempelvis hyra en kärra ihop med ett par grannar och samköra skräpet till tippen om man inte har dragkrok på bilen. Kom också ihåg att det INTE är tillåtet att slänga trädgårdsavfall på andra sidan Annestorpsvägen eftersom det är en privat tomt!

Följetongen…
Vi bor i ett radhusområde med ett begränsat antal parkeringsplatser. När området byggdes hörde det till sällsyntheterna att hushållen hade mer än en bil. Nu hör det till undantagen att vi har mindre än två bilar per hushåll. Med en snabb huvudräkning innebär det uppåt 18 bilar per länga. Tio parkeringsplatser räcker inte på långa vägar om vi ska ställa båda bilarna på dessa ytor. Vi vill be att alla visar hänsyn så att irritationen blir så liten som möjligt. Alla har ett garage. Om de familjer som har mer än ett fordon kan ställa minst ett av dem i garaget så blir parkeringssituationen en helt annan. Föreningen äger parkeringsytorna, så det är inte så att en plats ingår i varje fastighet. Vi kan alltså inte hävda att en plats är bokad för varje hushåll utan det är bra om vi alla kan använda parkeringen. Vid besök av släkt och vänner så är det bra om ni kan hänvisa till parkeringen vid Johanneskyrkan.

Garagelängornas tillstånd
Det är svårt att undgå att se att vissa garagelängor är i stort behov av underhåll och reparation. Enligt tradition så står föreningen för materialet och respektive länga för arbetet. Ta på de kritiska ögonen och gå ut och titta på just er garagelänga. Med gemensamma krafter behöver det inte ta så lång tid att fixa till det som behövs. Det tar längre tid ju längre man väntar med underhållet.

Under arbete
Styrelsen jobbar med de anmärkningar som kommit in via protokollen från städdagen. Vi kommer eventuellt att höra av oss för att få vissa förtydliganden.
Vi skickar, med denna skrivelse, ut den lista med kontaktpersoner som vi har för längorna. Vi är tacksamma om ni kontrollerar så att den stämmer med det ni kommit överens om i er länga.
”Lekplatsen” utanför länga 4 har tjänat ut som lekplats och är mer att betrakta som en jättelik kattlåda. Ett lämpligt tillfälle att ta bort den är vid höststädningen. Det är bättre att lägga krutet på den stora lekplatsen och försöka att hålla den i ett vettigt skick.

Otillåten mopedkörning i området
Det förekommer ofta att det körs moped och fyrhjuling på gångvägarna inom området. Detta är inte tillåtet och dessutom är det en stor olycksrisk. Det finns många små barn i området som inte tänker på att det kan vara farligt att springa ut på gångvägarna. Vi ber alla att försöka stävja mopedkörandet. Stanna gärna den som kör och påpeka att det inte är tillåtet att köra inom området. Fungerar inte detta så försök notera registreringsnumret och kontakta vederbörande.

Guldstjärna
Vi vill passa på att dela ut en guldstjärna för det innovativa och konstfärdigt utsmyckade staketet runt soptunneplatsen som länga 12 uppfört.

Telefonnummer till styrelsen:

Ordförande: Eva Lavén: 072-7373192 (Nytt telefonnummer)
Kassör: Peter Straznyk: 070-1803450
Sektreterare: Birgitta Nirvander: 073-8018436 (Nytt telefonnummer)

Tillsammans bildar vi Annestorpsvägens Samfällighetsförening och vi har alla ett gemensamt ansvar för området och att det fungerar.

Med hopp om en riktigt trevlig sommar till alla medlemmar i vår samfällighetsförening!

Styrelsen

Lämna ett svar