Frågor och svar våren 2013

Har fått några frågor som jag tänkte andra vill också se svaren på:
Under våra städdag framkom det att vi önskade att måla vårt garage i år.
Vår fråga till dig är om det är OK att köpa ut 10 liter färg och måla på glatt.
Hur fungerar detta med pengar mm ?

Utgifter som berör föreningen (som ommålning av garage) kollas först med någon i styrelsen som godkänner utgiften. Kvitto etc lämnas tillsammans med kontouppgifter vart pengarna skall betalas ut till kassören.

Vet du när det är möjligt att få in fiberoptik i husen?

Vi har förhoppning att skriva på avtalet med Svenska Stadsnät under nästa vecka (v. 22). Därefter påbörjas arbetsplanering etc. Dragning och inkoppling av fiber sker då under augusti/september.

Våra grunder skall besiktas av någon kunnig, enligt information. När kommer detta ske? Är det några speciella förberedelser före detta besök ?

Inget är beslutat än i denna fråga.