Kategoriarkiv: Allmän information

Vattenavbrott i stora delar av Lindome och Kållered

Taget från:
http://www.molndal.se/startsida/arkiv/servicemeddelande.html

Just nu är det vattenavbrott i stora delar av Lindome och Kållered på grund av en vattenläcka. Tekniska förvaltningen har lokaliserat läckan till Kållereds centrum. Vi återkommer med mer information så fort vi vet mer om hur lång tid det tar att laga läckan och när berörda boende och verksamheter får tillbaka vattnet .

Kontakt
Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen

031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 (kopplas till SOS Alarm)

Sophantering

Föreningen har haft en aktiv sophanteringsgrupp som vill lämna följande kommentar till den pågående processen med att välja framtida renhållningsabonnemang från Mölndals kommun:

Vi i sopgruppen har tittat på tänkbara alternativ för sophantering i samfällligheten och dess konsekvenser.
Målet var att hitta jämförande kostnader för sophantering i form av:
1. Sophantering vid respektive fastighet
2. Miljöhus
3. SanSac
Kommunen vill ej hantera flera olika system, därav denna jämförelse att ta ställning till.

För de två alternativ utöver nr 1 krävs ett nytt anläggningsbeslut (anläggningsbeslut = det som sätter ramarna för föreningens verksamhet) då föreningens anläggningsbeslut ej innefattar sophantering. Ett nytt anläggningsbeslut förutsätter att samtliga fastighetsägare ställer sig bakom förslaget om gemensam sophantering.

Delat abonnemang medför en extrakostnad mellan 656 kr/år (om ett kärl) och 781 kr/år (om två eller tre kärl). Ansökan för detta görs på särskild blankett ”ansökan om gemensamt renhållningsabonnemang” som kan skrivas från kommunens hemsida.

 

 

Problem med belysningen

Problemen med belysningen i längorna 8, 14 och 16 är tillfälligt lösta.
Vår ytterbelysning använder just nu endast 2 faser och inte 3 som är normalt.

Det är överbelastning i den fas som trilskas, troligen orsakat av något som är inkopplat på fasen.
Detta något har inte med belysningen att göra, så elektriker kommer att fortsätta att felsöka.