Arbetsgrupper på Annestorpsvägens samfällighetsförening

Viktig fråga som kommer att tas upp på årsmötet söndagen den 20 mars.

Vår gemensamma förening består av hus som är byggda för 50 år sedan – med 50 år gamla ledningar, rör och kablar. Med inte fullt så gamla men ändå läckande huvar och utslitna rännor.
Detta måste åtgärdas – nu får hus vattenskador (2-3 st per år), lampor lyser inte och ventilation som inte håller måttet för att ta ett par exempel.
Som det ser ut idag så hinner inte styrelsen med de uppgifter som ligger framför oss, det skulle krävas en oacceptabel arbetstid för styrelsen.

För att lösa detta så vill styrelsen starta arbetsgrupper som kommer att arbeta med ett specifikt ärende/projekt och driva dessa från start till mål.
Arbetet/beredningen görs i arbetsgruppen som presenterar löpande för styrelsen och vi kommer med detta få möjligheten att tillvarata den kompetens som finns i föreningen.

Styrelsen föreslår att ersättning betalas ut till de personer som deltar i grupperna.

Kan vi starta med arbetsgrupper så kommer arbetsbelastningen att bli rimlig för styrelsen och den framtida rekryteringen gå lättare än idag.

Förslaget är att grupperna består av 2 till 4 personer (beroende på uppgift) som bereder och leder enskilda projekt med hjälp av upphandlad expertis.
Någon från grupperna medverkar på styrelsemötena för avstämningar och beslut kan tas.

Projekt där grupper behöver startas:

  • Takhuvar (2016)
  • Kombiplan (2016)
  • Lekplats (2016)
  • Sophantering (2016-2017)
  • Avlopp i grund (ca ~2017)
  • Dagvatten och asfalt (ca ~2020)
  • Nya garage och möjlighet att ladda el bilar i våra garage (investering ca ~2020)

Om vi inte lyckas starta och bemanna grupperna så kommer vi bli tvungna att köpa dessa projektledar tjänster externt.
I framtiden kanske det innebär klart högre kvartalsavgifter eller att projektkostnad delas av de fastigheter som inte är delaktiga i arbetsuppgifter för vårt gemensamma område.

Det ligger i allas vårt intresse att hålla nere kostnaderna och få ut mest valuta för våra pengar!