Farthinder

Problemet med bilkörning i vårt område verkar öka då bland annat antalet hemleveranser fortsätter att öka. Styrelsen har fått in flera klagomål om att budbilar kör för fort och vill därför påminna om att förslag på olika farthinder presenterades vid årsstämman och det beslutades att varje länga får avgöra vilket av förslagen som passar längan bäst. Förslagen finns även som bilaga till detta brev.

Styrelsen ber kontaktpersonerna i respektive länga att prata ihop sig med grannarna om vilket eller vilka alternativ som passar bäst i er länga.  Kontaktpersonen i respektive länga ska därefter återkoppla till styrelsen (styrelsen@annestorp.org) vilket alternativ som längan föredrar. 

 

Städdag hösten 2021

Även denna städdag kommer att avvika från ordinarie.
För er som inte kan städa gemensamt med era grannar, kan ni välja att utföra er del valfri dag under vecka 45.
För de som vill städa gemensamt gäller söndagen 14 november.

För er som är intresserade, kan ni ladda ner städprotokollet för höstens städdag här:

Städdag hösten 2021 Annestorpvägens Samfällighetsförening – Längor 2021