Kvartalsräkning 2 – 2021

Det har strulat rejält denna gång med kvartalsräkningen:

Först fick längorna 2 till 8 fel kvartalsräkningar i sina brevlådor. Detta rättades omgående.
Sedan visade det sig att det saknades en rad i utskriften för den individuella vattenjämkningen, så att summan inte verkade stämma med beloppen.
I verkligheten så stämmer summan, men inte underlaget till summan, då en rad saknas.

Det är två jämkningar i denna räkning :

1.
Från Mölndals Stad (huvudvattenmätaren för respektive länga):
För länga 2, 4, 6 och 14 gäller den för både 2019 och 2020.
Dessa längor får sin jämkning utslagen på två kvartal.
För resterande längor för enbart 2020 – jämkning detta kvartal.
Alla i en länga delar lika på jämkningen (upp eller ner).
Det är detta belopp som finns på räkningen.

2.
För de individuella mätarna som finns i 32 hus.
I detta fall är uträkningen följande (i stort) per länga :
Räkna av de fasta kostnaderna.
Räkna av kbm från huvudvattenmätarens förbrukning för det gångna året från summan av de hus som har mätare.
Räkna ur den procentuella fördelningen per hus mot huvudvattenmätarens årsförbrukning.
Räkna ut jämkningsbeloppet mot de rörliga kostnaderna.
Det är detta belopp som saknas.